Gentoo Websites Logo
Go to: Gentoo Home Documentation Forums Lists Bugs Planet Store Wiki Get Gentoo!
mac-3.99.4.5-r1
mac-3.99.4.5.ebuild (text/plain), 1.26 KB, created by Rafał Skórzyński on 2007-12-25 22:24:51 UTC
(hide)
 
Creator: Rafał Skórzyński
Created: 2007-12-25 22:24:51 UTC
Size: 1.26 KB
Actions: View
Attachments on bug 52882: 32587 | 32588 | 32591 | 35862 | 35864 | 35868 | 36886 | 40595 | 40596 | 80236 | 80237 | 87829 | 131527 | 131529 | 139316 | 154775 | 186251 | 221913